Dying Passion - When I Die Lyrics


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Soundtracks


Dying Passion Lyrics

When I Die Lyrics


[S. Jelínek / S. Jelínek - Z. Lípová]

When I die...

What is gonna happen with me when I fall?
What feeling?
Can I feel anything at all?

When I die...

You know'st 'tis common all that live must die
Passing through nature to e t e r n i t y.

There must be a place for my desolate soul
Out of body that wasted away and suffered from sorrow.

When I die...

Forever you will wipe away every tear from my eyes
And there'll be no more death nor sorrow nor crying.
Forever you are with me to the end of the age
And there'll be no more pain for the former things have passed away.

It turns my eyes into my very soul
And there I see the things I wanted to know....

...When I die.

[Czech translation:]

Až zemřu...
Co se mnou bude až zemřu? Jaké pocity?
Jsem schopna vůbec cítit?

Až zemřu
Už je to tak, že lidé umírají
A žitím se na věčnost ubírají.

Přece musí být někde místo
Pro opuštěnou duši
Ze svého zchátralého těla trýzněného bolestí.

Až zemřu
Ty mi vždy setřeš každou slzu z mých očí
A nebude již smrti ni žalu ni nářku.
Navždy budeš se mnou až do skonání věků.
Již nebude více bolesti neboť co bylo,
Pominulo.

Až zemřu
A to zrak mi obrátí až na dno duše
A tam spatřím věci jež jsem chtěla znát.

...až zemřu.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


 

Notice: All lyrics are the sole property of the indicated authors. Many lyrics have been transcribed by ear and may contain inaccuracies.