Dying Passion - New World Lyrics


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Soundtracks


Dying Passion Lyrics

New World Lyrics


[S. Jelínek - P. Biro, S. Jelínek - Z. Lípová]

I'm screaming with passions,
I'm smiling over death,
I'm walking in outer ocean,
I’m walking in evening pool.
All is shinning around me.
I love everything around me.
The touch of the sunset and fresh air
Give me the shivers down my spine.
Ecstasy of the space I find in.

I'm following the star advice
The star of power and l i b e r t y.

Take the air, fly above and go with me.

I'm flying above the scenery of sorrow and pain
and above the valley and woods above the craters
to the clouds high above and their splendour
as far as the sun above the s p a c e
beyond the dike of an ether
where the utmost of the days and star spheres end.

[Czech translation:]

Řvu rozkoší,
Usmívám se nad smrtí,
Procházím se kosmickým oceánem,
Procházím se večerní tůní,
Všechno kolem mě září,
Všechno kolem sebe miluji.

Dotek zapadajícího slunce
A svěží vánek, až mi mráz běhá po zádech.
Extáze z prostoru ve kterém se ocitám.

Následuji rad hvězdy,
Hvězdy síly a svobody.

Vzneste se, vzleťte vzhůru
A pojďte se mnou.

Vzlétám vzhůru nad krajinu,
Krajinu smutku a bolesti.

Nad údolí a lesy, nad krátery,
Až k mrakům nahoře a jejich nádheru,
Až k slunci nad prostor a za hráz éteru,
Kde končí nejzazší mez dní a hvězdné sféry.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


 

Notice: All lyrics are the sole property of the indicated authors. Many lyrics have been transcribed by ear and may contain inaccuracies.