Dying Passion - No Time Lyrics


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Soundtracks


Dying Passion Lyrics

No Time Lyrics


[S. Jelínek]

On the edge of all understanding of reality.
Memories of the past bother your soul.
You fall through.
Is it reality?
Pain! Run a needle into your finger.
It is reality!
Careworn in own running present behind all time d i r e c t i o n s.
It was at that time, somewhere,
Now behind endless horizons of own m e m o r y.
You went to the flow of human society.
The truth is quite destroying you.

You are following it, you want to get over it. No Time.

It's where blue and green mists surround your soul
They will make you hide your m i s t e r y.
Sad dreams fly away, you’re standing there
Following it up into i n f i n i t y.
Maybe due to the reason of loneliness, help, message
You went to the flow of human society.

You are following it.
You want to get over it.
No Time.

Don't remember what it was you realise.
Don't remember where it was you realise.
Don't remember when it was you realise.

[Czech translation:]

Na pokraji všeho porozumění, vší skutečnosti.
Vzpomínky na minulost sužují tvou duši.
Propadáš tomu. Je to skutečnost?
Bolest. Jehla se zabodne do tvého prstu.
Je to skutečnost!
Ustaraný stálou přítomností
Za všemi směry času.
Bylo to tenkrát někde za horizonty
Tvých nekonečných vzpomínek.
Opouštíš tuto lidskou společnost.
Ta pravda Tě ničí.

Následuješ to a chceš, aby se stalo pochopitelným
Místo bez času.

Tam kde modrá se zelenou obklopí tvou duši,
Skryjí v ní tvé tajemství.
Smutné sny odletí,
Ty dál tam stojíš, jdeš za tím dál a dál do nekonečna.
Možná z důvodu osamění, pomoci, poselství
Tys vydal se na cestu od lidské společnosti.

Následuješ to a chceš, aby se stalo pochopitelným
Místo bez času.

Nepamatuješ si co to bylo,
Snad na to přijdeš.
Nepamatuješ si kde to bylo,
Snad na to přijdeš.
Nepamatuješ si kdy to bylo,
Snad na to přijdeš.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


 

Notice: All lyrics are the sole property of the indicated authors. Many lyrics have been transcribed by ear and may contain inaccuracies.