Trollech - Mýtiny hoří Lyrics


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Soundtracks


Trollech Lyrics

Mýtiny hoří Lyrics


[text: Well]

Výdechy stromů a stínů mezi kmeny
A noc je plná, plná černých ohňů
Větvemi pořezán a znovu uzdravený
Mýtiny hoří
Plameny deště

Květy se otevřou, co neviděny za dne
A jejich vůně láká z houští laně
Nové stromy rostou vším co vadne
Mýtiny hoří
Ve skrytých očích

Čepele jehličí stínají déšť
Bezhlavé kapky obtěžkají zem
Mísím s hlínou i vody své
Zadělávám na noci zítřejší

Zášť mojí masky do šklebu je zpitá
A její pachuť na jazyku hřeje
Tvář v mokrém dubu mne vlčím skřekem vítá
Mýtiny hoří
Smích lesních duchů

Back to: Trollech Lyrics
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


 

Notice: All lyrics are the sole property of the indicated authors. Many lyrics have been transcribed by ear and may contain inaccuracies.